Sách mở

Sách mở 2017-10-11T16:43:20+00:00

Đây là những phiên bản sách mở chính quy được Cánh Buồm giữ bản quyền. Bạn có thể sử dụng miễn phí để tham khảo và sử dụng, tái phân phối và ghi rõ nguồn gốc.

Nếu bạn muốn sử dụng tài nguyên có thể chỉnh sửa được, cũng như đóng góp thêm vật liệu, bài tập cho từng phần của các các cuốn sách, xin truy cập tài nguyên học liệu mở đăng ở VOER.

Toàn bộ sách THCS hai môn Văn và Tiếng Việt từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ được cập nhật tại đây. Bạn nhấn vào bìa sách để đọc và tải về. Chúng tôi cũng cung cấp hai cuốn sách “nén”, là nội dung rút gọn từ lớp 1 đến lớp 5 của hai môn tương ứng để bạn nắm được cái mạch của từng môn.

Các tài liệu đều tuân thủ giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 trừ khi ghi chú rõ ngoại lệ.

 

SÁCH NÉN

LIÊN HỆ

Mọi sự phê bình và góp ý xin gửi về địa chỉ lienhe@canhbuom.edu.vn