Đây là những phiên bản sách mở chính quy được Cánh Buồm giữ bản quyền. Bạn có thể sử dụng miễn phí để tham khảo và sử dụng, tái phân phối không vì mục đích thương mại và ghi rõ nguồn gốc.

Toàn bộ sách Cánh Buồm môn Văn và Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 9, Lối sống từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ được cập nhật tại đây. Bạn nhấn vào bìa sách để đọc và tải về.

Chúng tôi cũng cung cấp hai cuốn sách “nén”, là nội dung rút gọn từ lớp 1 đến lớp 5 của hai môn Văn và Tiếng Việt.

Các tài liệu đều tuân thủ giấy phép Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 International trừ khi ghi chú rõ ngoại lệ.

SÁCH TIỂU HỌC CÁNH BUỒM

      

             

SÁCH THCS

SÁCH NÉN

LIÊN HỆ

Mọi sự phê bình và góp ý xin gửi về địa chỉ lienhe@canhbuom.edu.vn