“NHỮNG THẾ GIỚI TRONG TÂM TRÍ” (J. BRUNER)

Jerome S. Bruner (1915-2016) là một trong những nhà tâm lí học (TLH) nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế kỉ XX. Ông là một trong những gương mặt then chốt trong cái được gọi là “cuộc cách mạng nhận thức”. Bruner sinh ở thành phố New York và học tại Đại học Duke