Nguyễn Triệu Luật Tài hoa – Uyên bác – Dấn thân

Bối cảnh theo con mắt kẻ hậu sinh Sau hơn nửa thế kỷ lu mờ trong quên lãng, nhờ những người con có chí hướng cao, trong xu thế dân chủ hóa tình cờ nhờ kỹ thuật thông tin phổ cập và rẻ như cho (không in loại sách giấy thì “in” và công bố