học làm thơ

Học trò nhỏ làm thơ

“Quả thật tôi không hình dung được các em nhỏ cảm nhận tinh tế đến thế về thơ và về ngôn ngữ! Riêng cách dịch cụm từ lost lover thì giỏi quá! Từ lost tiếng Anh rất đa nghĩa, ở đây các em dịch mỗi em một kiểu, thoát ý mà vẫn diễn đạt được

2020-01-20T10:30:54+00:00 Tháng Hai 3rd, 2020|Categories: Blog, Sư phạm|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở Học trò nhỏ làm thơ