học văn

Tôi kể bạn nghe về cách học lạ kỳ của một ngôi trường mới

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện nhỏ về một ngôi trường mới. Tôi không nhắc lại dài dòng triết lý giáo dục của họ. Bởi chưng mọi triết lý giáo dục đều là “ý tưởng”. Ai chẳng có ý tưởng, nếu muốn. Do đọc, do nghe, do thấy, do “bức xúc” v.v. mà thành.

2017-06-08T19:01:08+07:00Tháng Sáu 8th, 2017|Categories: Blog|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở Tôi kể bạn nghe về cách học lạ kỳ của một ngôi trường mới

Học Văn Cánh Buồm, làm thơ haiku

Email nội bộ của Cánh Buồm sôi nổi hơn hẳn thường lệ khi Già làng gửi chùm thơ “nhái Haiku” do các học trò cô giáo Hải Hà sáng tác. Cần nhấn mạnh với bạn, việc “nhái” này rất “đúng chủ trương” – theo tinh thần mà Cánh Buồm đã gieo cho các bạn học

2017-06-21T16:01:20+07:00Tháng Mười Một 6th, 2014|Categories: Blog, Sư phạm|Tags: , |Chức năng bình luận bị tắt ở Học Văn Cánh Buồm, làm thơ haiku
Go to Top