jean piaget

Lý thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget

Piaget làm việc ở Viện Binet vào những năm 1920. Công việc của ông là chuyển sang tiếng Pháp những những câu hỏi đo nghiệm về trí khôn ngôn ngữ tiếng Anh. Ông đâm ra thắc mắc về các lý do trẻ đưa ra những câu trả lời sai cho những câu hỏi đòi hỏi

2022-05-31T15:58:44+07:00Tháng Năm 31st, 2022|Categories: Jean Piaget, Thường thức Tâm lý học Giáo dục|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở Lý thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget

Tiểu sử tự thuật Jean Piaget

Jean Piaget: MỘT tiểu sử tự thuật chỉ có lợi ích về mặt khoa học nếu nó cung cấp những yếu tố giải thích sự nghiệp của tác giả của nó. Để đạt được mục đích này, do đó tôi sẽ tự giới hạn vào những khía cạnh thiết yếu liên quan đến tư tưởng

2022-05-31T16:03:17+07:00Tháng Chín 5th, 2017|Categories: Jean Piaget|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở Tiểu sử tự thuật Jean Piaget

Ra mắt sách “Xây dựng cái thực ở trẻ” của Jean Piaget do Hoàng Hưng dịch

Sáng ngày 27/8/2017 tại Đường Sách, Tp. Hồ Chí Minh, cuốn “Xây dựng cái thực ở trẻ” của Jean Piaget do Hoàng Hưng dịch từ tiếng Pháp, NXB Tri Thức ấn hành đã được ra mắt bạn đọc.

2022-05-31T16:03:25+07:00Tháng Tám 29th, 2017|Categories: Jean Piaget, Tin tức - Sự kiện|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở Ra mắt sách “Xây dựng cái thực ở trẻ” của Jean Piaget do Hoàng Hưng dịch
Go to Top