TUYÊN NGÔN GIÁO DỤC CỦA CÁNH BUỒM

Giáo dục là tổ chức sự trưởng thành cho thanh thiếu niên của cả một dân tộc.
Trụ cột của tính hiện đại trong giáo dục là tự học-tự giáo dục-tự làm ra chính mình.

Giáo dục tiểu học ổn định và đảm bảo chất lượng, thì toàn bộ nền giáo dục mới ổn định, từng gia đình ổn định, xã hội ổn định.

MỚI CẬP NHẬT

Đọc thêm về Tâm lý học giáo dục

TÌM HIỂU THÊM

Tương tác với Cánh Buồm trên Facebook