trí khôn

Lý thuyết Trí khôn đa dạng của Howard Gardner

Lý thuyết trí khôn đa dạng (Multiple Intelligences) được Tiến sỹ Howard Gardner phát triển vào năm 1983, khi ông là Gíao sư về giáo dục học tại Đại học Harvard. Nó gợi ý rằng ý niệm truyền thống về trí khôn dựa trên đo nghiệm I.Q (chỉ số thông minh) là quá sức hạn

2019-07-29T14:09:25+07:00Tháng Bảy 29th, 2019|Categories: Thường thức Tâm lý học Giáo dục|Tags: , , , , , , |Chức năng bình luận bị tắt ở Lý thuyết Trí khôn đa dạng của Howard Gardner

Ngô Bảo Châu: Thông minh hay Trí khôn ?

  Một hệ thống giáo dục mà cứ bắt buộc ai ai cũng có kiến thức như nhau và ai ai cũng chỉ có một con đường đi thi vào đại học, là một hệ thống cho thấy các tác giả của nó còn thiếu một thứ trí khôn nào đấy. Trí khôn: Được dạy dỗ

2017-06-05T08:37:56+07:00Tháng Tám 23rd, 2010|Categories: Sư phạm|Tags: , |Chức năng bình luận bị tắt ở Ngô Bảo Châu: Thông minh hay Trí khôn ?
Go to Top