Học ở nhà trường hiện đại


Vì sao trẻ không thích học văn?

Tóm tắt: Học văn theo phương pháp Cánh Buồm

[Tập huấn giáo viên] Học nghệ thuật như thế nào?

Một giờ học tưởng tượng

 

Tóm tắt: Học đồng cảm

Tóm tắt: Học tưởng tượng

Tóm tắt: Học liên tưởng


[Tập huấn giáo viên] Học tiếng Việt như thế nào?

Một tiết học tiếng Việt

 

 


[Tập huấn giáo viên] Học lối sống như thế nào


Xem các video khác: https://www.youtube.com/user/canhbuomedu/videos