BLOOM

MỘT HÌNH MẪU CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Dựa theo BẢN PHÂN LOẠI MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA BLOOM ĐÃ CHỈNH SỬA Sau khi bảng phân loại các mục tiêu giáo dục của Bloom công bố (1956), có một số nhà giáo dục đã chỉnh sửa lại bảng, trong số đó bảng được tán thành nhiều nhất là của Anderson & Krathwohl (2001).

2019-07-10T13:51:38+00:00 Tháng Bảy 8th, 2019|Categories: Sư phạm, Thường thức Tâm lý học Giáo dục|Tags: |Chức năng bình luận bị tắt ở MỘT HÌNH MẪU CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC