John Dewey

Góp phần hiểu John Dewey

Triết học giáo dục của Dewey chống lại những mục tiêu giáo dục làm cho thầy và trò bị “đứng im một chỗ” thay vì cùng chuyển động. Một nền giáo dục chỉ chăm chăm vào những mục tiêu cố định, cả thầy lẫn trò sẽ nhao vào một khung cảnh xã hội và lịch

2017-07-03T15:59:39+00:00 Tháng Ba 25th, 2013|Categories: Sư phạm|Tags: |0 Comments