đặng anh đào

CÁNH BUỒM “GÕ CỬA” GS ĐẶNG ANH ĐÀO

Chiều nay, theo đúng lịch hẹn, nhóm Cánh Buồm (CB) đến nhà GS Đặng Anh Đào để làm việc với bà cùng GS Nguyễn Đình Chú, Lê Hồng Sâm về việc mời các GS viết bài cho sách CB. Nhóm CB do trưởng nhóm Pham Toàn dẫn đầu, có thêm dịch giả Dương Tường và

2017-06-14T15:31:41+00:00 Tháng Mười 23rd, 2015|Categories: Blog|Tags: , |Chức năng bình luận bị tắt ở CÁNH BUỒM “GÕ CỬA” GS ĐẶNG ANH ĐÀO