Howard gardner

TRÍ KHÔN PHI HỌC ĐƯỜNG – nhìn lại sau 20 năm

Tôi bắt đầu quan tâm tới giáo dục nhà trường từ mấy chục năm trước. Khi còn bé tôi hay mơ mộng có ngày được dạy học – dạy lần lượt từ lớp mẫu giáo cho tới hết bậc trung học (ngày ấy, và có lẽ cả bây giờ cũng vậy, tôi không nghĩ tới

2022-05-31T15:48:16+07:00Tháng Năm 31st, 2022|Categories: Thường thức Tâm lý học Giáo dục|Tags: , |Chức năng bình luận bị tắt ở TRÍ KHÔN PHI HỌC ĐƯỜNG – nhìn lại sau 20 năm

Lý thuyết Trí khôn đa dạng của Howard Gardner

Lý thuyết trí khôn đa dạng (Multiple Intelligences) được Tiến sỹ Howard Gardner phát triển vào năm 1983, khi ông là Gíao sư về giáo dục học tại Đại học Harvard. Nó gợi ý rằng ý niệm truyền thống về trí khôn dựa trên đo nghiệm I.Q (chỉ số thông minh) là quá sức hạn

2019-07-29T14:09:25+07:00Tháng Bảy 29th, 2019|Categories: Thường thức Tâm lý học Giáo dục|Tags: , , , , , , |Chức năng bình luận bị tắt ở Lý thuyết Trí khôn đa dạng của Howard Gardner
Go to Top