Thơ của học sinh lớp 3

Dưới đây là  một số bài thơ haiku của các học trò lớp Ba học theo chương trình Văn – Tiếng Việt Cánh Buồm do cô giáo Đinh Phương Thảo sưu tập. Mời bạn tham khảo.