Bộ sách Lối sống này được soạn để tổ chức việc học của trẻ em ở trường phổ thông thay thế hoàn toàn cách dạy “Luân lý” hoặc “Đạo đức” trước đây. Dọc theo trục ĐỒNG THUẬN, môn Lối sống trong chương trình Cánh Buồm giúp trẻ phát triển năng lực tự phục vụ, năng lực sống trong cộng đồng, gia đình, tổ quốc và trong nhân loại. 

  

Bìa sách Lối sống 1,2,3 với nhiệm vụ năm học được ghi rõ.

Bạn xem dưới đây tài liệu mô tả khái quát cách dạy và học môn Lối sống theo chương trình Cánh Buồm.