Môn Tiếng Việt, theo đề án của nhóm Cánh Buồm có hướng đi như sau:

(1)  Đó là một môn khoa học – trẻ em phải dùng vật liệu tiếng Việt để đến với những khái niệm ngôn ngữ học để phát triển năng lực ngôn ngữ tự nhiên có từ trước khi đi học của mình trên cơ sở những khái niệm khoa học (ngôn ngữ học) ;

(2)  Quy trình học tiếng VIệt của trẻ em phải có hạn định để cả người dạy và người học đều thấy rõ giới hạn chiếm lĩnh những hiểu biết ngôn ngữ vốn mênh mông hơn cả trời bể ;

(3)  Thực hiện việc học tiếng Việt – Ngôn ngữ học không qua giảng giải nhồi nhét, mà thông qua những việc làmdo giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện ngay trong tiết học – thậm chí, một cách cực đoan, còn có thể giao cho học sinh tự ra bài tập, tự ghi vở, tóm lại là tự học và tự giáo dục.

 

Bạn xem qua slide dưới đây để nắm sơ lược về môn Tiếng Việt trong chương trình tiểu học do Cánh Buồm đề xuất. Video clip ở bên dưới sẽ diễn giải kĩ hơn về cách dạy Tiếng Việt. Nếu có câu hỏi và chia sẻ, hãy để lại trong phần “Viết bình luận” ở cuối bài này để cùng thảo luận.