Chưa được phân loại

Hội thảo “Chặng đường 8 năm Cánh Buồm 2009-2017”

Tính từ cuộc Hội thảo ra mắt cuối tháng 11 năm 2009 Hiểu Trẻ em – Dạy Trẻ em đến cuộc Hội thảo năm 2017, đó là chặng đường trưởng thành thông qua những đóng góp cụ thể của nhóm Cánh Buồm – đó là lý do chọn tên cho cuộc Hội thảo năm nay,

2017-12-07T14:48:12+00:00 Tháng Mười Hai 5th, 2017|Categories: Chưa được phân loại|0 Comments