Hoạt động

Hoạt động giáo dục

Cùng tưởng tượng về Trần Bình Trọng

Các bạn ấy không chỉ nhớ bài học, mà còn làm bài tập rất tốt, tưởng tượng rất nhiều điều thú vị như một chiếc quạt thông minh, cứ khi nào ta cần là nó sẽ tự động quạt mát, một con chó có đôi mắt xanh nước biển với bộ lông có thể đổi

2017-07-03T15:29:08+00:00 Tháng Sáu 15th, 2013|Categories: Hoạt động, Sư phạm|0 Comments