Tin tức

Hạnh phúc nhọc nhằn nơi lớp Một!

Dư luận đang tranh luận rất sôi nổi về một video clip liên quan đến việc dạy tiếng Việt theo Công nghệ Giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại, cũng như bức thư kiến nghị của luật sư Lê Luân mang tên "Thư kiến nghị về vấn đề dạy chữ Quốc ngữ theo sách

2018-08-30T17:49:11+00:00 Tháng Tám 30th, 2018|Categories: Tin tức, Tin tức - Sự kiện|0 Comments

Bản chất của việc học – cơ sở lý luận của Cánh Buồm

Tư tưởng của nhóm Cánh Buồm thể hiện trong bài viết đầu tiên là: để làm một công việc mới phải có công cụ lý thuyết mới, xứng đáng với công trình phải làm. Cần có một khái niệm gốc làm công cụ xây dựng cho dân tộc ta một nền Giáo dục hiên đại

2017-05-14T13:22:20+00:00 Tháng Năm 14th, 2017|Categories: Tin tức|0 Comments

Ngày sư phạm Cánh Buồm số 1: Tâm lí học giáo dục

“Trong công cuộc cải cách giáo dục, cái khó nhất là thay đổi người lớn” (Phạm Toàn) – tin chắc rằng với những buổi sinh hoạt thường kì như thế này, các thành viên Câu lạc bộ Sư phạm Cánh Buồm sẽ là những người thay đổi tích cực nhất để bắt kịp với nhịp

2017-07-03T15:30:10+00:00 Tháng Bảy 15th, 2013|Categories: Sư phạm, Tin tức, Tin tức - Sự kiện|0 Comments

Dạy Văn như một nghệ thuật

Việc dạy Văn như một Nghệ thuật của nhóm Cánh Buồm đối với giáo dục Việt Nam là một cuộc cách mạng sau quá nhiều năm môn này bị biến thành cái gì đó như là chính trị, đạo đức khiên cưỡng (mà tình trạng này cũng là sản phẩm kế thừa một truyền thống "văn

2017-05-24T19:57:15+00:00 Tháng Tám 23rd, 2012|Categories: Tin tức|0 Comments