Nhân dịp ra mắt các đầu sách mới tinh hai môn Tiếng Việt và Văn từ lớp 6 đến lớp 9, mời bạn tới và cùng Cánh Buồm hình dung về một hành trình trí tuệ của trẻ em từ Mầm mon đến hết lớp 9.

Thời gian: 18:00 thứ Bảy, ngày 19/11/2016.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Vào cửa tự do.