Hội thảo

RA MẮT SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT LỚP SÁU VÀ VĂN LỚP SÁU CỦA NHÓM CÁNH BUỒM

18:00, thứ Tư, ngày 12/08/2015, Hội trường L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Sáu và Văn lớp Sáu của nhóm Cánh Buồm tiếp nối bộ sách Văn và Tiếng Việt 10 tập soạn cho bậc Tiểu học, hoàn thiện năm 2014. Những kết quả dạy thử sách Tiểu học đã gợi ra ý tưởng biên soạn tiếp cho bậc Trung học cơ sở.

Nhóm tổ chức biên soạn đã mời được các soạn giả tham gia viết:

  • Tại Hà Nội: Nguyễn Hải Hoành, Nguyễn Lân Bình, Phạm Thị Thu Giang, Nguyễn Minh Chung, Nguyễn Thị Minh Hà, Nguyễn Thụy Anh, Vũ Thế Khôi, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm văn Hảo, Phạm Toàn.
  • Tại thành phố Hồ Chí Minh: Hoàng Hưng, Phan Nhật Chiêu, Đặng Kim Thanh, Lê Phú Khải.
  • Tại Pháp: Phạm Thị Kiều Ly, André Menras Hồ Cương Quyết.
  • Tại Canada: Nguyễn Đức Tùng.
  • Tại Hoa Kỳ: Trần Ngọc Cư.

Một ban duyệt bản thảo đã được mời tham gia, bao gồm: nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn (thành phố Hồ Chí Minh), giáo sư Phạm Khiêm Ích, giáo sư Nguyễn Thiện Giáp, giáo sư Hoàng Trọng Phiến, tiến sĩ Mạc Văn Trang, giáo sư Đặng Tiến (Pháp).

Kèm theo hai cuốn Tiếng Việt lớp Sáu và Văn lớp Sáu còn có hai cuốn Tự học Tiếng Việt và Tự học Văn cả hai cuốn này đều dành cho học sinh trên 10 tuổi, tự học hoặc học với giáo viên – các bạn học sinh lớn tuổi nhưng chưa từng học tiếng Việt và Văn theo phương pháp Cánh Buồm cũng như nhiều người học lớn tuổi khác nên dung hai tập sách tự học này.

Nhân dịp ra mắt sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Sáu và Văn lớp Sáu của nhóm Cánh Buồm, Nhà xuất bản Tri thức, nhóm Cánh buồm và trung tâm Văn hóa Pháp trân trọng trân trọng kính mời các cơ quan nghiên cứu, các báo và các vị quan tâm đến công cuộc Cải cách Giáo dục, đến dự buổi hội thảo giới thiệu sách vào hồi 18h, thứ Tư, ngày 12/08/2014 tạiHội trường L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Diễn giả:

Các thành viên trong Ban tổ chức bản thảo sách Tiếng Việt và Văn lớp Sáu của nhóm Cánh Buồm, gồm có

  • Nhà giáo Phạm Toàn,
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải,
  • Tiến sĩ Tâm lý học Mạc Văn Trang

Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc nhà xuất bản Tri thức