Đầu tháng 8 này, hai cuốn sách đầu tiên trong bộ sách giáo khoa Cánh Buồm – Văn 1, Tiếng Việt 1 – đã được tái bản với diện mạo hoàn toàn mới. Vẫn tuân thủ nguyên tắc tổ chức hoạt động học cho học sinh thông qua hệ thống việc làm, các cuốn sách lần này được chỉnh sửa với mục tiêu “cao hơn, xa hơn, … và dễ tự học hơn” cho trẻ em: nội dung sách thực sự hàn lâm nhưng cách thể hiện thì rõ ràng, dễ hiểu để người dạy tổ chức được việc học của trẻ em, để trẻ em có thể tự học – tự giáo dục.

 

Ngay trên bìa của mỗi cuốn sách là tuyên ngôn của Nhóm Cánh Buồm, khẳng định vai trò, nhiệm vụ của bậc học tiểu học: “Giáo dục tiểu học ổn định và đảm bảo chất lượng thì toàn bộ nền giáo dục mới ổn định, mỗi gia đình ổn định, cả xã hội cùng ổn định.” Có xác định rõ ràng điều này, người dạy và người học mới không sa vào vòng luẩn quẩn “quá tải”, “giảm tải”.

 

Để thuận tiện cho cả người dạy và người học, các cuốn sách tái bản năm nay cho thấy phân phối chương trình cụ thể của một năm học với số tuần học, tiết học cho từng tuần.

Ở mỗi bài học, ngoài trang hướng dẫn chung về cách thức tiến hành như các phiên bản trước đã có, trong lần tái bản này, mỗi trang sách tiếp theo lại được tổ chức tương ứng với một tiết học với hệ thống việc làm cụ thể để giáo viên hướng dẫn cho học sinh. Thí dụ:

 

Nguyên tắc đầu tiên và duy nhất mà người thầy cần nhớ để thực hiện thành công sách này là đừng giảng giải, hãy để học sinh tự mình làm việc để tìm ra kiến thức.

Phương Thảo.