Để đáp ứng nguyện vọng được tìm hiểu, sử dụng những ấn phẩm từ bộ sách Tiểu học hiện đại của nhóm Cánh Buồm đã biên soạn , chúng tôi sẽ dành tặng miễn phí 2.000 cuốn thuộc bộ sách Tiểu học đã xuất bản năm 2011 cho những ai quan tâm.

Cụ thể, bộ sách gồm: môn Tiếng Việt và môn Văn (từ lớp 1 đến lớp 4), môn Lối sống, Tiếng Anh (từ lớp 1 đến lớp 2). Từng môn học có đặc điểm như sau:

Môn Tiếng Việt

Mục đích: tạo cho học sinh năng lực hoạt động thành thạo tiếng mẹ đẻ trên cơ sở có một thái độ ngôn ngữ học đối với ngôn ngữ đó.

 • Lớp 1: học ba thao tác phân tích ngữ âm tiếng Việt để tự GHI được tiếng Việt nhờ đó mà tự ĐỌC thành thạo tiếng Việt.
 • Lớp 2: học Từ vựng tiếng Việt theo sự tiến hóa của các TỪ tiếng Việt (thuần Việt từ phái sinh, ghép hợp nghĩa, ghép phân nghĩa … từ Hán-Việt, từ mượn phương Tây) và tự làm giàu vốn từ tiếng Việt của mình.
 • Lớp 3: học Câu, đi sâu phân tích hai mặt lô-gich và cú-pháp của CÂU để tạo ra và dùng các câu không bao giờ bị sai.
 • Lớp 4: học Văn bản tiếng Việt, xuất phát từ học ĐOẠN văn rồi chuyển sang BÀI văn, bảo đảm chắc chắn việc viết các bài băn phi hư cấu.

Môn Văn

Mục đích: tạo cho học sinh một tình cảm nghệ thuật trên cơ sở am tường và thành thạo các bộ phận cấu thành của Ngữ pháp nghệ thuật.

 • Lớp 1: tạo lòng đồng cảm thông qua biện pháp học trò chơi đóng vai
 • Lớp 2: học thành phần 1 của ngữ pháp nghệ thuật: tưởng tượng
 • Lớp 3: học thành phần 2 của ngữ pháp nghệ thuật: liên tưởng
 • Lớp 4: học thành phần 3 của ngữ pháp nghệ thuật: cấu trúc (bố cục)

Môn Lối sống

Mục đích: tạo dựng tinh thần đồng thuận, phát hiện và xử lý xung đột, sống hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng.

 • Lớp 1: tạo sự đồng thuận giữa cha mẹ, nhà trường và học sinh để tổ chức lối sống tự lập cho các em.
 • Lớp 2: tạo sự đồng thuận để sống hài hòa với cộng đồng (nói chung), nguyên tắc quy chế hóa việc xử lý xung đột, xây dựng cộng đồng.

Môn Tiếng Anh

Mục đích: tạo cho người học một công cụ (ngôn ngữ nước ngoài) hòa nhập vào các nền văn hóa khác của loài người.

 • Lớp 1: tiếng Anh khác tiếng Việt, các âm tiếng Anh gửi trong các từ tiếng Anh (học từ để tập và luyện phát âm), trò chơi ngôn ngữ để tập giao tiếp đơn giản. Có vốn từ trong vòng 200-250 đơn vị.
 • Lớp 2: từ và từ loại tiếng Anh, trò chơi ngôn ngữ để tập giao tiếp đơn giản. Thêm vốn từ trong vòng 350-400 đơn vị.

Với bộ sách Tiểu học mới chỉ gồm vài ba đầu sách ban đầu này, Nhóm Cánh Buồm vẫn đang tha thiết theo đuổi một ước vọng khơi mào xây dựng nền Giáo dục hiện đại cho đất nước Việt Nam. Qua bộ sách, xã hội sẽ thấy được định nghĩa về Giáo dục Hiện đại, thấy được cả cách học và cách dạy, do đó mà cũng gợi ý cả cách đào tạo giáo viên và nhiều vấn đề khác thuộc phạm trù cải cách giáo dục.

Quý vị quan tâm đến bộ sách này, xin vui lòng đăng ký nhận sách miễn phí tại link dưới đây trước ngày 15/4/2013: http://goo.gl/FPKfb
Danh sách tặng sẽ được công bố tại website www.canhbuom.edu.vn vào ngày 18/4/2013.

Mọi ý kiến đóng góp về bộ sách này, xin vui lòng gửi vào email: lienhe@hiendai.edu.vn

Trân trọng!
Nhóm Cánh Buồm