Bắt đầu từ ngày 2/8/2010 nhóm Cánh Buồm bắt đầu triển khai chương trình giáo dục hiện đại tại trường Nguyễn Văn Huyên. Thế là, từ hôm nay tới ngày chính thức khai giảng năm học 2010-2011, nhóm đã có thể “xin ý kiến” một số học sinh lớp Một về một số nội dung khoa học. Vẫn biết công việc biên soạn sách của nhóm Cánh Buồm thừa hưởng nhiều kinh nghiệm của hệ thống Công nghệ Giáo dục mấy chục năm qua; song cũng trong thời gian đó, trẻ em cũng thay đổi mạnh mẽ; nên việc cập nhật là hết sức cần thiết.


Học sinh lớp Một trường Nguyễn Văn Huyên, Ảnh : N.T. Nam

 

Phó giáo sư Bích Hà, hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Huyên, đã giao cho nhóm Cánh Buồm dạy thực nghiệm các nội dung đổi mới Giáo dục gửi trong bộ sách giáo khoa lớp Một mới soạn. Cô hiệu trưởng cho biết: “Các bạn dạy vào các buổi chiều, các buổi sáng dạy chương trình đại trà của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung các buổi chiều mang tinh thần NÂNG CAO KIẾN THỨC, do đó các bạn cứ yên tâm tiến hành công việc mình.”

Trên tinh thần đó, môn Tiếng Việt mang tinh thần giáo dục ngôn ngữ học; môn Văn mang tinh thần giáo dục nghệ thuật học; cạnh đó, môn Lối sống là nơi khảo sát vào thực tiễn tạo một tinh thần đồng thuận ở trẻ em để chính các em từ lớp Một đã tham gia xây dựng cuộc sống mới của chính mình; môn Tiếng Anh hướng dẫn trẻ em ngay từ lớp Một đã đi vào học cách hội nhập với một địa hạt văn hóa khác với nền văn hóa bản địa của mình.

Nhà trường chưa trang bị xong hệ thống máy tính nên môn Tin học vẫn chưa thực nghiệm. Nhưng cô hiệu trưởng đã giao cho nhóm đề tài nghiên cứu xây dựng mới hoàn toàn nội dung Giáo dục Khoa học – Công nghệ. (Xin coi thiết kế 2 tiết dạy Khoa học – Công nghệ đầu tiên đăng trên trang mạng này).

Công việc dạy thực nghiệm tại trường Nguyễn Văn Huyên đã đem lại cho nhóm Cánh Buồm nhiều ngỡ ngàng: chẳng hạn, cả nhóm đều không nghĩ rằng nhiều em vào lớp Một đã biết đọc biết viết(!). Rõ ràng là, công việc nâng cao chất lượng HỌC của trẻ em không khó lắm; khó khăn hơn rất nhiều là làm cách gì thay đổi tâm lý xã hội ở các bậc phụ huynh: cái tâm lý không tin tưởng vào nền Giáo dục nhà trường đã khiến các vị đua nhau tìm mọi cách cho con em học trước nhiều điều…

Nông Mai Thoa