Tính từ cuộc Hội thảo ra mắt cuối tháng 11 năm 2009 Hiểu Trẻ em – Dạy Trẻ em đến cuộc Hội thảo năm 2017, đó là chặng đường trưởng thành thông qua những đóng góp cụ thể của nhóm Cánh Buồm – đó là lý do chọn tên cho cuộc Hội thảo năm nay, Chặng đường 8 năm Cánh Buồm 2009-2017.

Chặng đường 8 năm của nhóm Cánh Buồm đọng lại trong những sản phẩm cụ thể, theo định hướng hiện đại, sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc chấn hưng nền Giáo dục quốc dân theo chỉ dẫn « Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh » như nguyện ước của chí sĩ Phan Châu Trinh mà Nhóm Cánh Buồm đã hân hạnh nhận Giải « Vì sự nghiệp Văn hóa – Giáo dục » mang tên Ngài năm 2015.

Kính mời quý vị dành thời gian tham dự cùng Cánh Buồm hội thảo:

CHẶNG ĐƯỜNG 8 NĂM CÁNH BUỒM 2009 – 2017

Thời gian: 18:00 – 20:00 ngày 16 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’espace 24 Tràng Tiền.