Xin gửi tới bạn video ghi lại những nội dung chính của cuộc Hội thảo “Chặng đường 8 năm Cánh Buồm” diễn ra vào ngày 16/12/2017 vừa qua.