Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Hội thảo giới thiệu cuốn sách thứ hai của Piaget trong Tủ sách Tâm lí học Cánh Buồm “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em: bắt chước, trò chơi và giấc mơ, hình ảnh và biểu trưng” do Nguyễn Xuân Khánh và Hoàng Hưng dịch.

Cùng với cuốn sách thứ nhất “Sự ra đời trí khôn ở trẻ em” “La naissance de l’intelligence chez l’enfant” (đã dịch năm 2014), cuốn sách này, cùng với cuốn “Sự tạo dựng cái thực ở trẻ em” tạo thành mộ chân kiềng Tâm lý học Piaget về sự phát triển của trẻ em. Các nhà sư phạm tìm thấy ở đây những điểm tựa tâm lý học để xây dựng chương trình học tử tế cho trẻ em – một trong những điều kiện của cuộc Cải cách Giáo dục cho Việt Nam.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian: 9 giờ, ngày 20-2-2016

Sự kiện được NXB Tri Thức, cùng nhóm Cánh Buồm và Trung tâm Văn hóa Pháp đồng tổ chức.

Vào cửa tự do.

Trân trọng kính mời!