Được tin cụ bà Vũ Đình Hòe, thân mẫu nhà giáo Vũ Thế Khôi, đã qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 11 vừa qua, đại diện nhóm Cánh Buồm cùng 170 đoàn và cá nhân đã đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình.
Mấy năm nay, thầy Vũ Thế Khôi với tư cách con trai cả, vẫn cùng gia đình trông nom cụ Bà, không dời nửa bước. Mặc dù vậy thầy Khôi vẫn dịch xong Truyện Kiều sang tiếng Nga, ngoài ra vẫn bảo đảm tham gia các công việc biên soạn sách THCS cùng nhóm Cánh Buồm.
Theo nguyện vọng của cụ Bà, bình tro cốt của cụ đã được đưa vào trong mộ cuả cụ Ông, một phần khác được rải xuống sông Đồng Nai. Vòng hoa viếng của nhóm Cánh Buồm được chọn đưa ra tận mộ để cụ cố Bộ trưởng Quốc gia giáo dục chứng giám lòng thành kính.

Cánh Buồm.