Trong ký ức của Cánh Buồm, con đường chúng tôi đi từ khi thành lập 5 năm trước đây được lát bằng những ngày vui.  Và hôm nay là một ngày vui trong chuỗi những ngày vui như thế: Nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm vinh dự được nhận Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, lĩnh vực “Vì sự nghiệp văn hóa – giáo dục”.


Sau đây là toàn văn bức thư thông báo Nhóm Cánh Buồm được nhận Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh từ Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh: