Giáo dục tiểu học có ổn định và đảm bảo chất lượng thì toàn bộ nền giáo dục mới được ổn định, từng gia đình ổn định, xã hội cùng ổn định. Đây là quan điểm xuyên suốt của nhóm Cánh Buồm đối với giáo dục bậc tiểu học.

Quan điểm này đã được nhóm Cánh Buồm cụ thể hóa trong các bộ sách giáo khoa tiểu học của mình, với tâm niệm giúp trẻ em được sống và trưởng thành như những con người tinh tế biết cách sống có trách nhiệm với Đời. Quan điểm đó được nhóm Cánh Buồm chủ động “quy trình hóa” trong bộ sách giáo khoa Văn và Tiếng Việt CAO và XA nhưng DỄ thực thi một cách phổ cập cho giáo viên và phụ huynh đương thời.

Để làm rõ hơn QUAN ĐIỂM và CÁCH THỰC THI của nhóm Cánh Buồm, đồng thời gợi ý cách nhìn nhận lại vai trò của giáo dục bậc tiểu học đối với sự trưởng thành của con người, một buổi tọa đàm với chủ đề GIÁO DỤC TIỂU HỌC sẽ được tổ chức nhân dịp 20/11/2014 này, với các thông tin sau:

  • Khách mời: Nhà giáo Phạm Toàn
  • Dẫn chương trình: Giáp Văn Dương
  • Thời gian: 3 giờ chiều, ngày 20/11/2014.
  • Địa điểm: Không gian sáng tạo Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Vào cửa tự do.

Trân trọng mời bạn hữu quan tâm đến dự.

 

Phạm Toàn là một nhà văn, nhà giáo và cũng là một người nghiên cứu về tâm lí học dạy học, đã dành hơn 50 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là nghiên cứu, tìm cách phát triển quá trình học tập của trẻ em. Ông tham gia hàng loạt dự án nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn sách cho học sinh đồng bào dân tốc thiểu số và học sinh trường Thực Nghiệm (một trong số đó đã mang lại cho ông Huy hiệu lao động sáng tạo của nhà nước và giải thưởng của UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương). Với nền tảng đó, ông thành lập Nhóm Cánh Buồm với ước mơ cải thiện hệ thống giáo dục nước ta.