Hội thảo Cánh Buồm “Cao hơn, xa hơn,… và dễ tự học hơn” vào ngày 15-10-2014 sẽ giới thiệu bộ sách được tái bản lần 3 của Nhóm Cánh Buồm từ lớp Một đến lớp Năm (môn Văn và Tiếng Việt). Vẫn với tính hàn lâm của bộ sách trước, bộ sách lần này sẽ minh họa rõ hơn nữa hướng đi và cách tiến hành hiện đại hóa Giáo dục mà Nhóm Cánh Buồm theo đuổi. Với nhiều bài tập được soạn cụ thể hơn; cách bố trí và sắp đặt tiết học cụ thể, rõ ràng hơn; người biên soạn tin rằng bộ sách này tiếp cận trường học sát hơn nữa, dễ áp dụng cho người dạy hơn nữa và học sinh dễ tự học hơn nữa – như ước mơ của Nhóm Cánh Buồm. 

 

Hội thảo

CAO HƠN, XA HƠN, … VÀ DỄ TỰ HỌC HƠN

Tái bản lần 3 Bộ sách giáo khoa của nhóm Cánh Buồm – với chỉnh sửa dễ học hơn

Thứ Tư, ngày 15/10/2014 tại TT Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Diễn giả: Nhà giáo Phạm Toàn, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải – Nhóm Cánh Buồm

Cùng với TS. Chu Hảo, Nhà giáo Vũ Thế Khôi

 

Nhóm Cánh Buồm đã hoạt động từ năm 2009 đến nay với mục tiêu làm ra một bộ sách để qua đó gợi ý một cách Hiện đại hóa nền giáo dục Việt Nam theo sự hối thúc của trẻ em và vì trẻ em.

Vào lúc 18:00~20:00, thứ Tư ngày 15 tháng 10 năm 2014, Nhóm Cánh Buồm phối hợp với Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Nhà xuất bản Tri thức và Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace sẽ tổ chức Hội thảo Cao hơn, xa hơn, … và dễ tự học hơn tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động nối tiếp các chương trình Hội thảo về giáo dục chúng tôi đã tổ chức những năm vừa qua: Hội thảo Hiểu trẻ em – Dạy trẻ em, ngày 25/11/2009, giới thiệu cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động học cho trẻ  em; Hội thảo Chào lớp Một, ngày 27/9/2010, giới thiệu bộ sách lớp Một ; Hội thảo Tự học – Tự Giáo dục,ngày 3/10/2011, giới thiệu bộ sách Tiểu học Cánh Buồm; Hội thảo Một Cánh Buồm – Một nhà trường Hiện đại, ngày 14/4/2012, giới thiệu phương pháp học Văn và Tiếng Việt của nhóm Cánh Buồm; Hội thảo Em biết cách học, ngày 6/10/2012 giới thiệu hệ thống việc làm để thực hiện sứ mệnh Bậc Tiểu học là BẬC HỌC PHƯƠNG PHÁP HỌC; và Hội thảo Cánh Buồm no gió – Thời đại Internet, ngày 5/11/2013 Giới thiệu Tủ sách Sư phạm Cánh BuồmvàTủ sách Tâm lý học Cánh Buồm.

Hội thảo Cánh Buồm Cao hơn, xa hơn,… và dễ tự học hơn giới thiệu bộ sách được tái bản lần 3 của Nhóm Cánh Buồm từ lớp Một đến lớp Năm (môn Văn và Tiếng Việt). Vẫn với tính hàn lâm của bộ sách trước, bộ sách lần này sẽ minh họa rõ hơn nữa hướng đi và cách tiến hành hiện đại hóa Giáo dục mà Nhóm Cánh Buồm theo đuổi. Với nhiều bài tập được soạn cụ thể hơn; cách bố trí và sắp đặt tiết học cụ thể, rõ ràng hơn; người biên soạn tin rằng bộ sách này tiếp cận trường học sát hơn nữa, dễ áp dụng cho người dạy hơn nữa và học sinh dễ tự học hơn nữa – như ước mơ của Nhóm Cánh Buồm.

 

Chương trình có sự tham dự của Nhóm Cánh Buồm – nhóm tác giả biên soạn sách, TS Chu Hảo – đại diện NXB Tri thức, đại diện TT Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace và những vị khách quan tâm đến cách thức tiến hành Cải cách giáo dục.

 

Ban tổ chức trân trọng kính báo và rất mong sự tham dự của Quý vị.

VÀO CỬA TỰ DO.

 

LIÊN HỆ

Ban Truyền thông NXB Tri thức | ĐT: 04.3944.7280 – Email:seminar.trithuc@gmail.com

Nhóm Cánh Buồm: Bùi Duy Thanh Mai |ĐT: 093 338 7104 – Email: mai@canhbuom.edu.vn