Thưa quý vị,

Do đang gấp rút hoàn thiện các bản thảo sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, bộ sách tâm lý học, đồng thời tập trung tổ chức đào tạo, huấn luyện giáo viên, Nhóm Cánh Buồm xin tạm dừng việc tổ chức chương trình NGÀY SƯ PHẠM CÁNH BUỒM tháng 6, 7, 8 năm 2014. Chương trình sẽ được khởi động trở lại vào đầu năm học mới cùng với bộ sách được nâng cấp rất nhiều so với bản hiện hành. 

Thông tin về các hoạt động của Nhóm Cánh Buồm sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên website canhbuom.edu.vn và Facebook canhbuomedu. Mời quý vị thường xuyên truy cập hai địa chỉ này và cùng trao đổi, góp ý cho Cánh Buồm.

Trân trọng,

Nhóm Cánh Buồm.