Bạn muốn hiểu rõ hơn về đường lối, tư tưởng, cách làm của Cánh Buồm? Bạn muốn biết Cánh Buồm đã và đang làm gì để mang đến một nền giáo dục đích thực cho trẻ em? Bạn muốn phản biện,góp ý cho Cánh Buồm?

Hãy đọc MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (Nhà xuất bản Tri Thức, 2011) – cuốn sách cho bạn cái nhìn tổng quát về hướng đi, cách làm để Hiện đại hóa nền giáo dục mà Cánh Buồm theo đuổi. 

Phiên bản điện tử của cuốn sách hiện đã có trên hệ thống sách điện tử Alezaa.vn, hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tạo một tài khoản tại alezaa.vn là có thể đọc trên các thiết bị điện tử hoặc download sách (chi tiết mời xem tại: http://bit.ly/1811z3N).

MỘT NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI bao gồm đề án gợi ý định hướng Cải cách Giáo dục do nhà giáo Phạm Toàn chấp bút, thể hiện quan niệm của Cánh Buồm về giáo dục hiện đại, vai trò của người dạy, người học trong nền giáo dục hiện đại đó, phương pháp dạy và học ở nhà trường hiện đại… cũng như quan niệm về chương trình giáo dục, mục tiêu của các bậc học; bên cạnh đó là báo cáo của Cánh Buồm tại các kì hội thảo đã tổ chức vào các năm 2009, 2010 và 2011; ý kiến phản biện của một số nhà nghiên cứu gửi đến cho Cánh Buồm và phụ lục ảnh.

Mục lục chi tiết:

 1. Lời cảm ơn

 2. Một nền giáo dục Việt Nam hiện đại

 3. Cánh Buồm – Bộ sách mang ước vọng Giáo dục Hiện đại

 4. Hiểu trẻ em – Dạy trẻ em

 5. Tạo ra một cái mẫu khả thi – thân pphaanj của công việc nghiên cứu khoa học

 6. Ngỏ lời biết ơn lần thứ ba

 7. Tổ chức cho học sinh đi lại con đường người nghệ sĩ đã đi – Cách thức dạy học Môn Văn (Giáo dục Nghệ thuật) trong chương trình Giáo dục Hiện đại

 8. Tổ chức cho học sinh đi lại con đường nhà ngôn ngữ học đã đi hay là Cách dạy học Tiếng việt trong chương trình Giáo dục Hiện đại

 9. Môn Giáo dục Lối sống trong chương trình Giáo dục Hiện đại của nhóm Cánh Buồm

 10. Từ phương pháp thực nghiệm đến tư duy thực chứng hay là việc học Khoa học – Công nghệ

 11. Cấu trúc và chức năng ( hay Hướng đi và Cách làm trong việc dạy học ngoại ngữ)

 12. Ý kiến phản biện về công trình của Nhóm Cánh Buồm qua bản báo cáo “Cánh Buồm – Bộ sách mang ước vọng Giáo dục Hiện đại” (GS. Alain Fenet)

 13. Cánh Buồm đỏ thắm của Phạm Toàn (GS. TSKH. Hồ Ngọc Đại)

 14. Mục tiêu cao cả – phát triển từ tuổi thơ khả năng độc lập tư duy và năng lực sáng tạo (NGƯT Vũ Thế Khôi)

 15. Mấy điều nhận thức về “Cái” và “Cách” trong Giáo dục Lối sống của Nhóm Cánh Buồm (PGS. TS Mạc Văn Trang)

 16. Chúng ta muốn dạy con mình thành người như thế nào hay là ba mục đích của giáo dục (TS. Ngô Tự Lập)

 17. Trả lời câu hỏi thảo luận tại Hội thảo Tự học – Tự giáo dục

 18. Thư cảm ơn ông Patrick Michel

 19. Phụ lục ảnh.

Nhóm Cánh Buồm trân trọng giới thiệu.