Ngày 4/3/2012 tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Tâm lý và Tâm bệnh lý trẻ em Nguyễn Khắc Viện (NT Foundation) đã phối hợp cùng với Công ty Brighture tổ chức hội thảo “Từ trẻ bình thường đến trẻ có nét tự kỷ – Nhận biết, phòng ngừa và can thiệp sớm” 
Nhận lời mời của nhà tổ chức, Nhóm Cánh Buồm đã đến dự và có bài tham luận nhan đề “Đừng biến trẻ em bình thường thành trẻ em… có vấn đề“.

Nhà giáo Phạm Toàn đang trình bày cơ sở tâm lý học của chương trình Giáo Dục Hiện Đại :

 

Nhà giáo Phạm Toàn trò chuyện cùng phu nhân của cố Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện :

Nhà giáo Phạm Toàn trò chuyện cùng TS Nguyễn Minh Đức thuộc Trung tâm NT :