Bài 1 – Tiết 5: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ

Chỉ con người có hoạt động ngôn ngữ

YÊU CẦU

Học sinh hiểu được chỉ con người mới biết các thao tác: phát âm, phân tích âm, ghi lại và đọc lại lời nói.

TIẾN HÀNH: Thực hiện tương tự tiết trước: bây giờ là H dạy một H khác và cả lớp lặp lại:

1). Thao tác PHÁT ÂM (H thay mặt T dạy một em khác hoặc 1 nhóm 3 em khác PHÁT ÂM những tiếng do em nghĩ ra theo gợi ý từ hình vẽ trong sách)

2). Như trên: PHÂN TÍCH những tiếng đã phát ra.

3). Như trên: dùng hòn sỏi hoặc quân nhựa GHI LẠI rồi ĐỌC LẠI các tiếng đã phân tích.


 *******

Bài 1- Tiết 6: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ

Chỉ con người có hoạt động ngôn ngữ

Các  dân tộc ở Việt Nam có ngôn ngữ khác nhau

 

Yêu cầu:

Cách học tiết này có thay đổi: chúng ta tập cho H làm công việc điều tra, nghiên cứu, với những việc làm phù hợp với các em.

Trước tiết học, T giao cho H nhiệm vụ tìm hiểu như sau, rồi đến lớp kể lại:

T: Các em mở sách học tiếng Việt. Ở trang … có hình vẽ những người thuộc các dân tộc cùng sống trên đất nước Việt Nam.

Tiết này chúng ta thay đổi cách học.

Cách học thứ nhất (yêu cầu H nhắc lại nhiệm vụ): Điều tra bằng câu hỏi.

Cách làm: em gặp một người lớn, mở sách ra cho người đó coi và đặt 2 câu hỏi như sau (yêu cầu H học thuộc cách hỏi):

1). Ông/bà/bác, thày/cô, bố/mẹ/anh/chị … cho biết: nước ta có những dân tộc gì? Làm ơn nói cho cháu để cháu đến lớp kể lại cho các bạn.

2). Ông/bà/bác, thày/cô, bố/mẹ/anh/chị …  cho biết một cách nói của một dân tộc (nói “ăn cơm”, “uống nước”, “đi học” … ). Làm ơn dạy cho cháu nói để cháu đến lớp kể lại cho các bạn.

Cách học thứ hai (yêu cầu H nhắc lại nhiệm vụ): Sưu tầm tài liệu.

Cách làm: mỗi em tìm cách sưu tầm một tấm hình về một dân tộc ít người và một tấm hình về dân tộc Kinh để trao đổi với các bạn trong lớp.

[T chú ý 2 việc:

1). Bản thân T cần chuẩn bị hình ảnh một vài dân tộc (cách ăn mặc, nơi ở (nhà sàn), nơi canh tác (ruộng bậc thang) để cho H coi (không chờ đợi các em có nhiều tư liệu).

2). T nên học vài ba câu của các dân tộc Tầy như sau cho dễ nói và dễ “dạy lại” cho H nói theo:

Ăn cơm = kin khẩu

Uống nước = kin nặm

Di học = pây xlon xlư

Đi ngủ = pây nòn

Chắc là T đã hình dung tiếp tiết học diễn ra như thế nào… ]

*******

 

Bài 1 – Tiết 7: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ

Chỉ con người có hoạt động ngôn ngữ

Các dân tộc trên thế giới có ngôn ngữ khác nhau

 

Cách học lặp lại tiết 6, khác nhau về vật liệu:

Cách học thứ nhất (yêu cầu H nhắc lại nhiệm vụ): Điều tra bằng câu hỏi.

Cách làm: em gặp một người lớn, mở sách ra cho người đó coi và đặt 2 câu hỏi như sau (yêu cầu H học thuộc cách hỏi):

1). Ông/bà/bác, thày/cô, bố/mẹ/anh/chị … cho biết trên thế giới có những dân tộc nào? Làm ơn nói cho cháu 3 dân tộc để cháu đến lớp kể lại cho các bạn.

2). Ông/bà/bác, thày/cô, bố/mẹ/anh/chị …  cho biết một cách nói của một dân tộc (nói “xin chào”, “xin cám ơn” … ). Làm ơn dạy cho cháu nói để cháu đến lớp kể lại cho các bạn.

Cách học thứ hai (yêu cầu H nhắc lại nhiệm vụ): Sưu tầm tài liệu.

Cách làm: mỗi em tìm cách sưu tầm một tấm hình về một dân tộc và hình chụp một lá cờ của một nước để trao đổi với các bạn trong lớp.

Câu nói: dùng luôn những gì đã học ở tiết tiếng Anh để nói.

 

HẾT BÀI 1