thuyduong

About Nguyễn Thùy Dương

This author has not yet filled in any details.
So far Nguyễn Thùy Dương has created 17 blog entries.

Một cố gắng diễn giải bài “Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” (Chương trình Ngữ văn 10)

Bài viết này cơ bản không phải để nhận xét việc biên soạn bài HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (phần II- LUYỆN TẬP) [1]. Nêu tiêu đề “Một cố gắng diễn giải”, tác giả bài viết chỉ muốn đặt mình trong địa vị người dạy và người học để thực hiện công việc

2023-01-30T11:22:18+07:00Tháng Một 17th, 2023|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Một cố gắng diễn giải bài “Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ” (Chương trình Ngữ văn 10)

Xử lí văn bản “Hai Cây Phong” của Ngữ Văn 8 và vài cố gắng đọc-hiểu tự sự học đối bài này

Cụm từ “xử lí văn bản” chúng tôi dùng trong nhan đề này là một cách khái quát toàn bộ chuỗi công việc từ nêu Kết quả cần đạt, đặt Chú thích, thiết kế hệ thống câu hỏi ĐỌC-HIỂU cho đến đề nghị Ghi nhớ mà nhà biên soạn đã thiết kế để cho một

2023-01-30T09:59:58+07:00Tháng Một 17th, 2023|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Xử lí văn bản “Hai Cây Phong” của Ngữ Văn 8 và vài cố gắng đọc-hiểu tự sự học đối bài này

Về cách đặt vấn đề “Văn bản nhật dụng” trong chương trình dạy học ngữ văn THCS

1. Khởi dẫn “Văn bản nhật dụng” (VBND) là một vấn đề mới trong Chương trình Ngữ văn. Các văn bản được gọi là VBND được đem vào SGK như là những bài đọc – hiểu học rải đều trong chương trình THCS. Có thể xem bài TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG -

2023-01-30T09:41:16+07:00Tháng Một 17th, 2023|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Về cách đặt vấn đề “Văn bản nhật dụng” trong chương trình dạy học ngữ văn THCS

Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt ở dạy học môn Ngữ văn trong chương trình trung học

1. Nêu vấn đề Các nhà sư phạm đến nay dường như đã xác định được về cơ bản hệ thống các năng lực chuyên biệt  mà việc dạy học môn ngữ văn cần hướng tới. Mặc dù vậy phân tích sâu hơn bản thân các năng lực chuyên biệt trong mối liên hệ hòa

2022-10-19T10:26:58+07:00Tháng Mười 19th, 2022|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt ở dạy học môn Ngữ văn trong chương trình trung học

Dạy học “Văn bản hành chính” (Chương trình ngữ văn trung học) trong tư thế gắn kết bài học liên quan

Văn bản hành chính được học tập trung lần đầu tiên trong Chương trình Ngữ Văn ở lớp 7 với bài TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH. Từ đó qua lớp 8, lớp 9 và rồi lớp 12, học sinh được học dần các tiểu loại Văn bản hành

2022-10-19T10:28:11+07:00Tháng Mười 19th, 2022|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Dạy học “Văn bản hành chính” (Chương trình ngữ văn trung học) trong tư thế gắn kết bài học liên quan

Bàn về cách đặt vấn đề “văn bản quảng cáo” trong Chương trình Ngữ văn trung học phổ thông

Bài viết này là một cố gắng chỉ rõ những gượng gạo và bất cập trong diễn giải của NBS bài học “Viết văn bản quảng cáo” sách Ngữ văn 10. Phân tích lần lượt nội dung các mục trong bài học này giúp tác giả sơ bộ kết luận rằng cách đặt vấn đề

2022-10-19T09:19:37+07:00Tháng Mười 13th, 2022|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Bàn về cách đặt vấn đề “văn bản quảng cáo” trong Chương trình Ngữ văn trung học phổ thông

Xung quanh việc tích hợp Văn-Sử trong chương trình dạy học phổ thông hiện nay

Trên cơ sở lí luận của việc tiếp cận tri thức khoa học liên ngành văn-sử, bài viết tìm cách nhận thức và mô tải lại tương quan nội bộ giữa các “phân môn” của văn khoa với các phân ngành trong khoa học lịch sử nhằm góp phần vào việc xây dựng chương trình

2022-10-14T15:43:36+07:00Tháng Mười 13th, 2022|Categories: Blog, Ngữ-Văn|Chức năng bình luận bị tắt ở Xung quanh việc tích hợp Văn-Sử trong chương trình dạy học phổ thông hiện nay
Go to Top