Blog

Vài cảm nghĩ của một người viết văn khi dịch cuốn “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em” của Piaget

Thế hệ chúng tôi là thế hệ được đào tạo giáo dục theo kiểu cũ. Nghĩa là học tập theo kiểu nhồi nhét, là học gạo, là thày thao thao trên bục giảng, trò thụ động chấp nhận. Gần đây, ở Việt Nam người ta mới chú ý đến Piaget. Khi đọc Piaget, tôi mới

2017-05-27T19:09:09+07:00Tháng Sáu 5th, 2014|Categories: Blog, Jean Piaget|Chức năng bình luận bị tắt ở Vài cảm nghĩ của một người viết văn khi dịch cuốn “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em” của Piaget

Ảo tưởng “ăn lời” thì “nên thân người”

Trong bài “Sản phẩm kép của nền Giáo dục phổ thông”  tác giả nói đến sản phẩm cuối cùng của một nền Giáo dục phổ thông đúng như dân tộc và thời đại cần đến nó. Tác giả rất sung sướng khi thấy một đại biểu Quốc Hội có uy tín trả lời trên mạng

2017-07-03T15:44:02+07:00Tháng Tư 11th, 2013|Categories: Blog, Sư phạm|Chức năng bình luận bị tắt ở Ảo tưởng “ăn lời” thì “nên thân người”
Go to Top