Blog

Ảo tưởng “ăn lời” thì “nên thân người”

Trong bài “Sản phẩm kép của nền Giáo dục phổ thông”  tác giả nói đến sản phẩm cuối cùng của một nền Giáo dục phổ thông đúng như dân tộc và thời đại cần đến nó. Tác giả rất sung sướng khi thấy một đại biểu Quốc Hội có uy tín trả lời trên mạng

2017-07-03T15:44:02+00:00 Tháng Tư 11th, 2013|Categories: Blog, Sư phạm|0 Comments