HỒ NGỌC ĐẠI VÀ TRIẾT LÍ GIÁO DỤC

GS Hồ Ngọc Đại là người nêu ra một số Triết lý GD thực sự đã đi vào cuộc sống. Hôm nọ mình về quê, thấy trường Tiểu học ở đầu làng có khẩu hiệu rất to: “MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG, NÁO NỨC MỘT NIỀM VUI”!