Jean Piaget

Chuyên trang bài viết của Piaget, nghiên cứu về Piaget.

Vài cảm nghĩ của một người viết văn khi dịch cuốn “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em” của Piaget

Thế hệ chúng tôi là thế hệ được đào tạo giáo dục theo kiểu cũ. Nghĩa là học tập theo kiểu nhồi nhét, là học gạo, là thày thao thao trên bục giảng, trò thụ động chấp nhận. Gần đây, ở Việt Nam người ta mới chú ý đến Piaget. Khi đọc Piaget, tôi mới

2017-05-27T19:09:09+07:00Tháng Sáu 5th, 2014|Categories: Blog, Jean Piaget|Chức năng bình luận bị tắt ở Vài cảm nghĩ của một người viết văn khi dịch cuốn “Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em” của Piaget

MỞ CỬA TOÀ NHÀ “TRI THỨC HỌC SINH-TRIỂN” CỦA JEAN PIAGET

Dịch những tác phẩm mang tính chuyên môn sâu của Piaget là một sự khổ công nhưng không thiếu niềm vui khám phá cho người dịch không được đào tạo chuyên ngành. Tôi hy vọng người đọc cũng có được hứng thú khám phá tương tự khi vượt qua những khó khăn tất yếu trong

2017-06-19T10:03:24+07:00Tháng Tư 24th, 2014|Categories: Jean Piaget, Sư phạm|Chức năng bình luận bị tắt ở MỞ CỬA TOÀ NHÀ “TRI THỨC HỌC SINH-TRIỂN” CỦA JEAN PIAGET

Bắt đầu với Tâm lý học Piaget

(Giới thiệu cuốn “Sự ra đời trí khôn ở trẻ em”) Sau một thời gian chuẩn bị, bắt đầu từ năm 2014, nhà xuất bản Tri thức hỗ trợ nhóm Cánh Buồm xây dựng một Tủ sách sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm. Trong bước đầu, tủ sách này sẽ gồm có các

2017-05-27T19:04:01+07:00Tháng Một 8th, 2014|Categories: Jean Piaget, Tin tức - Sự kiện|Chức năng bình luận bị tắt ở Bắt đầu với Tâm lý học Piaget
Go to Top