Loading...
Sách Cánh Buồm 2017-06-07T21:12:02+00:00

Cánh Buồm chọn việc biên soạn mới bộ sách tiểu học, cùng với nó là một chương trình giáo dục tiểu học theo đường lối mới, để làm một ra một cái “mẫu” trong việc đề xuất  các phương án cải cách giáo dục. Bộ sách tiểu học đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa và “tương đối ổn định” ở phiên bản mới nhất năm 2014. Với việc hoàn chỉnh sách Văn, Tiếng Việt từ lớp Một đến lớp Năm, sách Lối sống từ lớp Một đến lớp Ba, chúng ta có thể tham khảo một bộ sách Cánh Buồm chuyên chở một Tư tưởng Cánh Buồm, cùng với Phương pháp Cánh Buồm đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và hấp dẫn tại các cơ sở thí điểm áp dụng sách Cánh Buồm. Với công trình này, nhóm Cánh Buồm đã vinh dự được Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh trao giải thưởng Phan Châu Trinh vì sự đóng góp cho nền văn hóa – giáo dục nước nhà năm 2015.

Trong quá trình làm sách tiểu học, Cánh Buồm thấy cần phải dấn thân tạo lập một bộ sách mang tính cơ sở khác: Tủ sách Tâm lí học Cánh Buồm, nhằm chuyển ngữ các kinh điển tâm lí học giáo dục của các nhà tâm lí học giáo dục quan trọng nhất mà Cánh Buồm học hỏi từ đó: J. Piaget, H. Gardner (và sau này sẽ có xuất hiện thêm các tên tuổi khác).  Hiện chúng tôi đang lần lượt cho ra mắt từng cuốn, từng cuốn.

Tháng 8 – 2015, Cánh Buồm vui mừng cho ra mắt sách Văn, Tiếng Việt lớp 6, đánh dấu bước “làm mẫu” tiếp theo của Cánh Buồm ở phân khúc Trung học Cơ sở, để hoàn tất ý tưởng của mình về chương trình giáo dục phổ thông cơ sở theo đường lối Cánh Buồm. Mời bạn tiếp tục theo dõi sự ra mắt của các cuốn tiếp theo.

Bạn vui lòng nhấn vào bìa của các cuốn sách dưới đây để tìm hiểu thêm về cách Cánh Buồm thiết kế cũng như các nội dung cơ bản của từng cuốn và tư tưởng xuyên suốt chương trình Cánh Buồm.

Để mua sách, bạn vui lòng liên hệ Vũ Chung (M: 092.302.9968; E: chung.vu@canhbuom.edu.vn), hoặc mua sách điện tử tại Alezaa.com.

Hoặc, bạn đăng kí theo biểu mẫu sau đây: http://bit.ly/dat-mua-sach-canh-buom.

SÁCH TIỂU HỌC CÁNH BUỒM

 

 

 


SÁCH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

SÁCH ĐIỆN TỬ TRÊN ALEZAA


TỦ SÁCH TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC CÁNH BUỒM

 


SƯ PHẠM

 


LIÊN HỆ MUA SÁCH