Loading...
Sách Cánh Buồm 2017-12-29T14:26:02+00:00

Cánh Buồm chọn việc biên soạn mới bộ sách tiểu học, cùng với nó là một chương trình giáo dục tiểu học theo đường lối mới, để làm ra một cái “mẫu” trong việc đề xuất  các phương án cải cách giáo dục. Bộ sách tiểu học đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa và “tương đối ổn định” ở phiên bản mới nhất năm 2014. Với việc hoàn chỉnh sách Văn, Tiếng Việt từ lớp Một đến lớp Năm, sách Lối sống từ lớp Một đến lớp Ba (hiện tại sách Lối Sống đang được chỉnh sửa để tái bản), chúng ta có thể tham khảo một bộ sách Cánh Buồm chuyên chở một Tư tưởng Cánh Buồm, cùng với Phương pháp Cánh Buồm đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và hấp dẫn tại các cơ sở thí điểm áp dụng sách Cánh Buồm. Với công trình này, nhóm Cánh Buồm đã vinh dự được Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh trao giải thưởng Phan Châu Trinh vì sự đóng góp cho nền văn hóa – giáo dục nước nhà năm 2015.

Trong quá trình làm sách tiểu học, Cánh Buồm thấy cần phải dấn thân tạo lập một bộ sách mang tính cơ sở khác: Tủ sách Tâm lí học Cánh Buồm, nhằm chuyển ngữ các kinh điển tâm lí học giáo dục của các nhà tâm lí học giáo dục quan trọng nhất mà Cánh Buồm học hỏi từ đó: J. Piaget, H. Gardner (và sau này sẽ có xuất hiện thêm các tên tuổi khác).  Hiện chúng tôi đang lần lượt cho ra mắt từng cuốn, từng cuốn.

Tháng 8 – 2015, Cánh Buồm vui mừng cho ra mắt sách Văn, Tiếng Việt lớp 6, đánh dấu bước “làm mẫu” tiếp theo của Cánh Buồm ở phân khúc Trung học Cơ sở, tiếp tới là toàn bộ sách Văn, Tiếng Việt 7, 8, 9 để hoàn tất ý tưởng của mình về chương trình giáo dục phổ thông cơ sở theo đường lối Cánh Buồm.

Để mua sách, bạn vui lòng đăng ký qua form: https://goo.gl/zG2XXC

Người liên hệ: Vũ Chung, điện thoại: 092.302.9968, Email: chung.vu@canhbuom.edu.vn

SÁCH TIỂU HỌC CÁNH BUỒM

Bạn vui lòng nhấn vào bìa của các cuốn sách dưới đây để tìm hiểu thêm về cách Cánh Buồm thiết kế cũng như các nội dung cơ bản qua một số trang sách được đăng tải.

   

    

  

 

 


SÁCH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Xem chi tiết tại Sách mở

 


TỦ SÁCH TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC CÁNH BUỒM

 


SƯ PHẠM

Bạn vui lòng nhấn vào bìa của các cuốn sách dưới đây để tìm hiểu thêm về cách Cánh Buồm thiết kế cũng như các nội dung cơ bản qua một số trang sách được đăng tải.

 


LIÊN HỆ MUA SÁCH

Để mua sách, bạn vui lòng đăng ký qua form: https://goo.gl/zG2XXC

Người liên hệ: Vũ Chung, điện thoại: 092.302.9968, Email: chung.vu@canhbuom.edu.vn