Bà Nguyễn Thị Bình trao giải Phan Châu Trinh cho nhà giáo Phạm Toàn